Ugradnja ACCC® vodiča na 110kV DV Ernestinovo-Vinkovci

08.01.2018 – 15.01.2018 – Na dionici 110kV dalekovoda Ernestinovo-Vinkovci obavljen je nadzor nad početkom ugradnje vodiča ACCC ® Rovinj od strane ovlaštene osobe proizvođača vodiča. Prije započete ugradnje obavljeno je i školovanje osoblja izvođača radova Dalekovod d.d.